Ayurvedische Products Online Winkel

Wat is Ayurveda ?

 
Ayurveda is een geneeswijze, afkomstig uit India. De Ayurvedische literatuur gaat terug tot vijfdui-zend jaar geleden. Door de eeuwen heen is deze geneeswijze toegepast in India, en dat gebeurt nog steeds. Tegenwoordig niet alteen meer in India, maar in de hele wereld. Het woord 'ayus' betekent 'leven' en 'veda' betekent 'kennis'. De kennis van het leven is overal toepasbaar.

             

In de moderne westerse maatschappij zijn we verstrikt geraakt in een streven naar steeds meer technologische ontwikkelingen en materiete verworvenheden. Maar worden we daar uitein-delijk beter van? Gelukkiger en gezonder? Nee. hetaas niet. Het wordt tijd dat we ons weer richten op wat werkelijk van belong is in ons teven: gezondheid en geluk.

Ayurveda kan ons daarbij helpen.

 

De banyan boom staaf symboof voor het leven. De worfels zijn de wortels van uw leven, de stam is kem van uw ontwikkeling en de bladeren zijn de falenten die u verder kunt ontwikkeling.

 

 
Copyright 2010 Ayurveda Nederland. All rights reserved. Powered by PG Web Services